ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?                                               

Математика

Математика је формална и егзактна наука,која је настала изучавањем фигура и рачунањем с бројевима. Иако не постоји општеприхваћена дефиниција математике, под математиком се у ширем смислу подразумева да је она наука о количини аритметика, структу ...

                                               

Примењена математика

Примењена математика је грана математике која се бави математичким методама које налазе примену у науци, инжењерству, бизнису, информатици, и индустрији. Тако је примењена математика комбинација математичке науке и специјалистичких знања. Термин ...

                                               

Грчка математика

Грчка математика је израз којим се описује математика заснована на грчким текстовима и развијена од 7. века п. н. е. до 4. века н.е. дуж источних обала Медитерана. Грчки математичари су живели у различитим градовима дуж целог Источног Медитерана, ...

                                               

Староегипатска математика

Ахмес, поред осталих 85, у свом папирусу износи следеће задатке. 1 Неко имање садржи седам зграда. У свакој од њих је седам мачака. Свака од њих је појела по седам мишева, од којих је сваки појео седам зрна пшенице. А свако би зрно могло дати сед ...

                                               

Дискретна математика

Дискретна математика је област математике која проучава структуре које су у својој основи дискретне у смислу да не подржавају или не захтевају појам континуалности. Већина ако не сви објекти који се проучавају у дискретној математици су пребројив ...

                                               

Архива историје математике Мактјутор

Архива историје математике "Мектјутор" је интернет архива коју одржавају Џон ОКонор и Едмунд Робертсон. Сервери на којима се налази архива припадају шкотском Универзитету "Свети Ендруз". Архива поседује детаљне биографије многих историјски познат ...

                                               

Filozofija matematike

Filozofija matematike je grana filozofije koja proučava pretpostavke, osnove i implikacije matematike. Njen cilj je da se razumeju priroda i metode matematike, i spozna mesto matematike u životima ljudi. Logička i strukturalna priroda matematike ...

                                               

Čista matematika

Čista matematika je izučavanje matematičkih koncepata nezavisno od bilo koje aplikacije izvan matematike. Ovi koncepti mogu poticati iz problema stvarnog sveta, i dobijeni rezultati mogu se kasnije pokazati korisnim za praktične primene, mada čis ...

                                               

Историја математике

Тешко је са сигурношћу тврдити када је и шта је почетак математике. Највероватније је да је то бројање. Оно што са сигурношћу можемо тврдити, на основу археолошких ископавања, је да у Египту и Месопотамији имамо прве писане податке нечега што мож ...

                                               

Нумеричка математика

Нумеричка математика се бави проучавањем бројева и бројчаних, израза, односа, и решења у математици. Нумеричка математика се може поделити на области: Нумеричка диференцијација; Оптимизација. Теорија бројева. Нумеричка интеграција; Итерација; Нум ...

                                               

Исламска математика

Исламска математика или, ређе, арапска математика, је израз који се користи за математику која се развила, односно била карактеристична за исламски свет у средњем веку или тзв. Златном добу ислама. Традиционално се под тиме подразумевају сви мате ...

                                               

Математичар

Математика грчки: μαθηματική што значи учење је формална и егзактна наука која је настала изучавањем фигура и рачунањем с бројевима. Под математиком се у ширем смислу подразумева да је она наука о количини аритметика, структури алгебра, простору ...

                                               

Књижевност

Књижевност, термин настао од речи књига, представља превод стране речи литература и њен је најближи синоним. Термин литература потиче из латинског језика од речи littero - слово, настали превођењем грчке речи са истим значењем γραμματικη од γραμμ ...

                                               

Српска стара књижевност

Пајсије Григорије Цамблак Свети Сава Теодосије Архиепископ Данило II Доментијан Стефан Немања Константин Филозоф Стефан Првовенчани Док су апокрифи настали као антитеза службено посвећеним или канонским списима Старог и Новог завета, житија света ...

                                               

Народна књижевност

Народна или усмена књижевност је вид књижевности који је постојао дуго пре појаве првог писма, а преносила се са колена на колено. Људи су је користили свакодневно и била је везана за религијске обреде. Усмена књижевност дели се на поезију и проз ...

                                               

Старогрчка књижевност

Хеленска књижевност обухвата књижевно стваралаштво које започиње Хомеровим еповима око 8. века п. н. е., а завршава се оквирно 529. године нове ере, када је византијски цар Јустинијан затворио Платонову Академију у Атини, последњу филозофску школ ...

                                               

Немачка књижевност

Немачка књижевност обухвата литерарне текстове написане на немачком језику. Она се не ограничава на књижевност створену у Немачкој, већ обухвата и ону насталу у Аустрији, већем делу Швајцарске и дијаспори. Рођена у средњем веку, књижевност на нем ...

                                               

Српска књижевност

Најстарији сачувани рукопис и споменик старе српске књижевности писан на српском језику је Мирослављево јеванђеље, литургијска књига од 362 странице писана у прелазној форми између старословенског и српско-словенског језика која је написана осамд ...

                                               

Књижевност за децу

Књижевност за децу је књижевни жанр где су деца циљана публика, иако је могуће да у овим књигама уживају и одрасли. Неки сматрају да је дечја литература написана искључиво за децу, али многе књиге које су писане за одрасле данас се сматрају дечји ...

                                               

Бококоторска књижевност

Бококоторска књижевност представља део српске књижевности који се током хуманизма, ренесансе и барока развијао у Боки на латинском, италијанском и у мањој мери народном језику, а блиско је повезан са развојем дубровачке књижевности. Њен први цент ...

                                               

Романтизам (књижевност)

Романтизам је књижевноисторијски типолошки појам и књижевни покрет. С почетка 19. века поникао је као супротност класицизму, и који је предметом уметности и књижевности сматрао свет човекових осећања, и насупрот рационализму истицао ирационализам ...

                                               

Историја књижевности

Историја књижевности је део науке о књижевности који се бави проучавањем књижевних дела у њиховом историјском редоследу. С обзиром на подручја проучавања историја књижевности се дели на: историју поједине књижевности, компаративну историју књижев ...

                                               

Нобелова награда за књижевност

Списак добитника Нобелове награде за књижевност од 1901. до данас. 1900. - 1910. - 1920. - 1930. - 1940. - 1950. - 1960. - 1970. - 1980. - 1990. - 2000. - 2010.

                                               

Периодизација (књижевност)

Постоје различити видови периодизације књижевности: хронолошки тј. по вековима или неким мањим периодима, нпр. деценијама итд, затим по друштвено политичким периодима, где су границе одређени датуми друштвене историје и најзад по књижевним правци ...

                                               

Историја

Историја или повијест јесте наука о прошлости, која се нарочито односи на људе. То је општи израз који се односи на прошле догађаје, као и на памћење, откривање, скупљање, организовање, представљање и тумачење информација о одређеним догађајима. ...

                                               

Историја Срба

                                               

Историја Хрватске

Историја Хрватске обухвата општу историју државног подручја данашње Републике Хрватске, што се у повратном смислу односи на разне државе и области које су током старије или новије историје постојале у оквирима њених данашњих државних граница. Пор ...

                                               

Историја српског народа (књига)

                                               

Историја уметности

Историја уметности је истраживање историјског контекста дела у односу на ствараоце и периоде у визуелним уметностима. Схватање уметности, кроз историјску класификацију у визуелним уметностима, као што су сликарство, вајарство, архитектура и приме ...

                                               

Историја Србије

Историја Србије у политичко-историјском смислу обухвата период од досељавања Срба на Балкан у 7. веку до данас, а у географско-историјском смислу и целокупну историју територије данашње Србије пре досељавања Срба.

                                               

Светска историја

Историја света је у заједничком говору историја човечанства, која је утврђена помоћу археологије, антропологије, генетике, лингвистике и других дисциплина; за периоде од проналаска писања, и из записане историје и из секундарних извора и студија. ...

                                               

Ла Нуева Историја (Канделарија)

Ла Нуева Историја насеље је у Мексику у савезној држави Кампече у општини Канделарија. Насеље се налази на надморској висини од 40 м.

                                               

Правна историја

Basic Law Drafting History Online -University of Hong Kong Libraries, Digital Initiatives The European Society for History of Law The Schoyen Collection CHD Centre for Legal History - Faculty of Law, University of Rennes 1 Collection of Historica ...

                                               

Забележена историја

Забележена историја или писана историја је историјска нарација на основу писаног записа или друге документоване комуникације. Забележена историја се може упоредити са другим наративима прошлости, као што су митолошке или усмене традиције. За свет ...

                                               

Историја Чешке

О насеобинама на територији данашње Чешке Републике још око 28.000 година пре нове ере говори низ археолошких налаза. Од трећег века пре нове ере насељавају је Келти, а од 1. века и Германи.

                                               

Историја периодног система

Периодни систем је распоред хемијских елемената који су у њему организовани на основу свог атомског броја, електронске конфигурације и понављајућих хемијских својстава. Елементи су поређани од мањег ка већем атомском броју. Стандардни формат сист ...

                                               

Технологија

Технологија је употреба знање алата, техникe, занатства, система и метода организације. Овим се контролише и прилагођава околина. Технологија је последица развоја науке и инжењерства, иако су неке технологије напредовале и пре развоја ова два кон ...

                                               

Висока технологија

Висока технологија или хај-тек јесте технологија која је врхунска технологија: технологија на највећем степену развоја. Супротност високој технологији је ниска технологија, која означава једноставну, често традиционалну или механичку технологију; ...

                                               

Informaciona tehnologija

Informacionu tehnologiju) Američka asocijacija za informacione tehnologije definiše kao "izučavanje, projektovanje, razvoj, implementacija i podrška ili upravljanje računarskim informacionim sistemima, softverskim aplikacijama i hardverom". IT ko ...

                                               

Технологија меса (часопис)

Технологија меса је научни часопис који се издаје од 1960. године. Часопис објављује резултате основних и примењених истраживања у области биотехничких наука, односно грана: ветеринарство, прехрамбено инжењерство и биотехнологија.Министарство нау ...

                                               

Средња школа за информационе технологије Београд

ITHS је средња школа за образовање ИT техничара, са седиштем у Београду, Србија. Школа је акредитована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и подржана од стране две велике регионалне компаније: Comtrade и ...

                                               

Stelt tehnologija

Stelt tehnologija, takode poznata kao nisko uočljiva tehnologija, potdisciplina je vojne taktike i elektronskih protivmera, koja obuhvata opseg metoda koje se koriste da se osoblje, vazduhoplovi, brodovi, podmornice, rakete, sateliti i terenska v ...

                                               

Универзитет Технологије, Сиднеј

                                               

Једноставна технологија

Једноставна технологија, често се и скраћено назива low tech, најчешће је традиционална или немеханичка, обухвата занате и алате из периода пре Индустријске револуције. Представља супротност високој технологији. Термин се користи и за индустрију ...

                                               

Nuklearna tehnologija

Nuklearna tehnologija primenjuje nuklearne reakcije atomskih jezgara. Medu zapaženim nuklearnim tehnologijama su nuklearni reaktori, nuklearna medicina i nuklearno oružje. Ova tehnologija se takode koristi, izmedu ostalog, u detektorima dima i pu ...

                                               

Medicinska tehnologija

Medicinska tehnologija je skup metoda i mera koje se preduzimaju u cilju očuvanja zdravlja. Ova tehnologija se ne svodi samo na lečenje već obolelog čoveka, nego je njen osnovni prioritet prevencija bolesti. Medicinska tehnologija bi se mogla pod ...

                                               

Fakultet za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran

Fakultet za informacione tehnologije djeluje u okviru Univerziteta Mediteran i predstavlja prvu akademsku ustanovu u Crnoj Gori koja omogućuje savremeno obrazovanje iz oblasti informacionih tehnologija. Ova ustanova u okviru svoje djelatnosti oba ...

                                               

Наука и технологија у Бугарској

Издвајање за истраживање и развој је мало и износи 0.78% БДП-а, а највећи део финансирања јавних истраживања и развоја одлази Бугарској академији наука. Приватна предузећа улажу више од 73% трошкова за истраживање и развој и запошљавају 42% од 22 ...

                                               

Хемија

Хемија је природна и експериментална наука. Бави се проучавањем грађе, особина и промена супстанци као и закона по којима се те промене дешавају. Класично се издваја четири поља у хемији, мада постоји далеко већи број уско специјализованих грана ...

                                               

Неорганска хемија

Неорганска хемија, анорганска хемија или минерална хемија је део хемије који изучава хемијска својства и реакције свих хемијских елемената осим угљеника и њихових једињења као и хемијске процесе који се збивају међу њима. Једињења угљеника изучав ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →