ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 2                                               

Бококоторска књижевност

Бококоторска књижевност представља део српске књижевности који се током хуманизма, ренесансе и барока развијао у Боки на латинском, италијанском и у мањој мери народном језику, а блиско је повезан са развојем дубровачке књижевности. Њен први цент ...

                                               

Романтизам (књижевност)

Романтизам је књижевноисторијски типолошки појам и књижевни покрет. С почетка 19. века поникао је као супротност класицизму, и који је предметом уметности и књижевности сматрао свет човекових осећања, и насупрот рационализму истицао ирационализам ...

                                               

Историја књижевности

Историја књижевности је део науке о књижевности који се бави проучавањем књижевних дела у њиховом историјском редоследу. С обзиром на подручја проучавања историја књижевности се дели на: историју поједине књижевности, компаративну историју књижев ...

                                               

Нобелова награда за књижевност

Списак добитника Нобелове награде за књижевност од 1901. до данас. 1900. - 1910. - 1920. - 1930. - 1940. - 1950. - 1960. - 1970. - 1980. - 1990. - 2000. - 2010.

                                               

Периодизација (књижевност)

Постоје различити видови периодизације књижевности: хронолошки тј. по вековима или неким мањим периодима, нпр. деценијама итд, затим по друштвено политичким периодима, где су границе одређени датуми друштвене историје и најзад по књижевним правци ...

                                               

Историја

Историја или повијест јесте наука о прошлости, која се нарочито односи на људе. То је општи израз који се односи на прошле догађаје, као и на памћење, откривање, скупљање, организовање, представљање и тумачење информација о одређеним догађајима. ...

                                               

Историја Срба

                                               

Историја Хрватске

Историја Хрватске обухвата општу историју државног подручја данашње Републике Хрватске, што се у повратном смислу односи на разне државе и области које су током старије или новије историје постојале у оквирима њених данашњих државних граница. Пор ...

                                               

Историја српског народа (књига)

                                               

Историја уметности

Историја уметности је истраживање историјског контекста дела у односу на ствараоце и периоде у визуелним уметностима. Схватање уметности, кроз историјску класификацију у визуелним уметностима, као што су сликарство, вајарство, архитектура и приме ...

                                               

Историја Србије

Историја Србије у политичко-историјском смислу обухвата период од досељавања Срба на Балкан у 7. веку до данас, а у географско-историјском смислу и целокупну историју територије данашње Србије пре досељавања Срба.

                                               

Светска историја

Историја света је у заједничком говору историја човечанства, која је утврђена помоћу археологије, антропологије, генетике, лингвистике и других дисциплина; за периоде од проналаска писања, и из записане историје и из секундарних извора и студија. ...

                                               

Ла Нуева Историја (Канделарија)

Ла Нуева Историја насеље је у Мексику у савезној држави Кампече у општини Канделарија. Насеље се налази на надморској висини од 40 м.

                                               

Правна историја

Basic Law Drafting History Online -University of Hong Kong Libraries, Digital Initiatives The European Society for History of Law The Schoyen Collection CHD Centre for Legal History - Faculty of Law, University of Rennes 1 Collection of Historica ...

                                               

Забележена историја

Забележена историја или писана историја је историјска нарација на основу писаног записа или друге документоване комуникације. Забележена историја се може упоредити са другим наративима прошлости, као што су митолошке или усмене традиције. За свет ...

                                               

Историја Чешке

О насеобинама на територији данашње Чешке Републике још око 28.000 година пре нове ере говори низ археолошких налаза. Од трећег века пре нове ере насељавају је Келти, а од 1. века и Германи.

                                               

Историја периодног система

Периодни систем је распоред хемијских елемената који су у њему организовани на основу свог атомског броја, електронске конфигурације и понављајућих хемијских својстава. Елементи су поређани од мањег ка већем атомском броју. Стандардни формат сист ...

                                               

Технологија

Технологија је употреба знање алата, техникe, занатства, система и метода организације. Овим се контролише и прилагођава околина. Технологија је последица развоја науке и инжењерства, иако су неке технологије напредовале и пре развоја ова два кон ...

                                               

Висока технологија

Висока технологија или хај-тек јесте технологија која је врхунска технологија: технологија на највећем степену развоја. Супротност високој технологији је ниска технологија, која означава једноставну, често традиционалну или механичку технологију; ...

                                               

Informaciona tehnologija

Informacionu tehnologiju) Američka asocijacija za informacione tehnologije definiše kao "izučavanje, projektovanje, razvoj, implementacija i podrška ili upravljanje računarskim informacionim sistemima, softverskim aplikacijama i hardverom". IT ko ...

                                               

Технологија меса (часопис)

Технологија меса је научни часопис који се издаје од 1960. године. Часопис објављује резултате основних и примењених истраживања у области биотехничких наука, односно грана: ветеринарство, прехрамбено инжењерство и биотехнологија.Министарство нау ...

                                               

Средња школа за информационе технологије Београд

ITHS је средња школа за образовање ИT техничара, са седиштем у Београду, Србија. Школа је акредитована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и подржана од стране две велике регионалне компаније: Comtrade и ...

                                               

Stelt tehnologija

Stelt tehnologija, takode poznata kao nisko uočljiva tehnologija, potdisciplina je vojne taktike i elektronskih protivmera, koja obuhvata opseg metoda koje se koriste da se osoblje, vazduhoplovi, brodovi, podmornice, rakete, sateliti i terenska v ...

                                               

Универзитет Технологије, Сиднеј

                                               

Једноставна технологија

Једноставна технологија, често се и скраћено назива low tech, најчешће је традиционална или немеханичка, обухвата занате и алате из периода пре Индустријске револуције. Представља супротност високој технологији. Термин се користи и за индустрију ...

                                               

Nuklearna tehnologija

Nuklearna tehnologija primenjuje nuklearne reakcije atomskih jezgara. Medu zapaženim nuklearnim tehnologijama su nuklearni reaktori, nuklearna medicina i nuklearno oružje. Ova tehnologija se takode koristi, izmedu ostalog, u detektorima dima i pu ...

                                               

Medicinska tehnologija

Medicinska tehnologija je skup metoda i mera koje se preduzimaju u cilju očuvanja zdravlja. Ova tehnologija se ne svodi samo na lečenje već obolelog čoveka, nego je njen osnovni prioritet prevencija bolesti. Medicinska tehnologija bi se mogla pod ...

                                               

Fakultet za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran

Fakultet za informacione tehnologije djeluje u okviru Univerziteta Mediteran i predstavlja prvu akademsku ustanovu u Crnoj Gori koja omogućuje savremeno obrazovanje iz oblasti informacionih tehnologija. Ova ustanova u okviru svoje djelatnosti oba ...

                                               

Наука и технологија у Бугарској

Издвајање за истраживање и развој је мало и износи 0.78% БДП-а, а највећи део финансирања јавних истраживања и развоја одлази Бугарској академији наука. Приватна предузећа улажу више од 73% трошкова за истраживање и развој и запошљавају 42% од 22 ...

                                               

Хемија

Хемија је природна и експериментална наука. Бави се проучавањем грађе, особина и промена супстанци као и закона по којима се те промене дешавају. Класично се издваја четири поља у хемији, мада постоји далеко већи број уско специјализованих грана ...

                                               

Неорганска хемија

Неорганска хемија, анорганска хемија или минерална хемија је део хемије који изучава хемијска својства и реакције свих хемијских елемената осим угљеника и њихових једињења као и хемијске процесе који се збивају међу њима. Једињења угљеника изучав ...

                                               

Физичка хемија

Физикална хемија или физичка хемија је настала обједињавањем знања из физике, хемије, термодинамике и квантне механике да би се опажене макроскопске појаве описале на атомском и молекулском нивоу, дакле, физикална хемија се бави везом између микр ...

                                               

Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду

Факултет за физичку хемију је факултет у Београду. Физичка хемија се на Универзитету у Београду предаје од 1903. године. Знања и дипломе које се стичу на Факултету за физичку хемију омогућавају студентима рад и напредовање у областима физичке хем ...

                                               

Аналитичка хемија

Аналитичка хемија је дисциплина хемије која се бави анализом различитих матерјала са циљем добијања податаке о њиховој структури и хемијском саставу. Аналитичка хемија је студија сепарације, идентификације, и квантификације хемијских компоненти п ...

                                               

Supramolekularna hemija

Supramolekularna hemija je domen hemije koji je izvan samih molekula. Fokus ove oblasti hemije je na hemijskim sistemima formiranim od diskretnog broja molekularni podjedinica ili komponenti. Sile koje su odgovorne za prostornu organizaciju mogu ...

                                               

Medicinska hemija

Medicinska hemija ili farmaceutska hemija je disciplina na raskršću hemije, farmakologije, i biologije koja obuhvata dizajn, sintezu i razvoj farmaceutiskih lekova. Medicinska hemija se bavi identifikacijom, sintezom i razvojem novih hemijskih en ...

                                               

Међународна унија за чисту и примењену хемију

Међународна унија за чисту и примењену хемију је међународна, невладина, научна организација која за циљ има напредак хемијских дисциплина. IUPAC је најпризнатији на пољу постављања стандарда у именовању једињења. Идеја о потреби сарадње међу хем ...

                                               

Органска хемија

Органска хемија је област хемије која се бави научним истраживањем структуре, својстава, композиције, реакција, и припреме једињења базиранх на угљенику и њихових деривата. Та једињења могу да садрже знатан број других елемента, укључујући водони ...

                                               

Bioorganska hemija

Bioorganska hemija je naučna disciplina koja kombinuje organsku hemiju i biohemiju. Dok je biohemija usmerena na razumevanje bioloških procesa koristeći hemiju, bioorganska hemija se bavi organisko hemijskim istraživanjima, drugim rečima struktur ...

                                               

Општа хемија

Општа хемија представља једну од четири основних гране хемије. Заједно са неорганском хемијом, органском хемијом и биохемијом, општа хемија обухвата целокупну област проучавања хемије. Као таква, општа хемија се изучава као курс у средњошколском ...

                                               

Kombinatorna hemija

Kombinatorna hemija se sastoji od hemijskih sintetičkih metoda koji omogućavaju pripremu velikog broja jedinjenja u pojedinačnom procesu. Kolekcije jedinjenja se mogu sastojati od smeša, setova pojedinačnih jedinjenja ili hemijskih struktura form ...

                                               

Религија

Религија представља скуп културних система, система веровања, и погледа на свет који се односе на човека и његов однос према Богу и свету који га окружује. Религија има потребу да објасни порекло и смисао живота, човека и универзума. Праксе разли ...

                                               

Старогрчка религија

Старогрчка религија представља сва религијска схватања, култове и ритуале популације која је између 2100. и 1900. п. н. е. населила јужне области Балканског полуострва, као и острва у Егејском мору. Досељеници су, заједно са домороцима који су се ...

                                               

Списак религија

Списак религија обухвата само једну од неколико могућих класификација. Пошто има веома пуно малих религија, од којих многе не могу бити потврђене као стварне, овај списак није потпун и коначан. Иако је религију тешко дефинисати, један стандардни ...

                                               

Религија у античком Риму

Религија у античком Риму укључује етничку религију предака града Рима коју су Римљани користили како би се дефинисали као народ, као и религиозне праксе народа који су били под римском влашћу, под условом да су праксе широко слијеђене у Риму и Ит ...

                                               

Староегипатска религија

Египатска религија је појам који се односи на религију старовековног Египта. Ова религија се јако разликује од свих других религија и то не само формом и начином на који је реаговала на околне утицаје и свој властити развој. Египћани су поштовали ...

                                               

Аврамске религије

Аврамске религије је збирни појам за монотеистичке религије које вуку порекло из заједничке традиције "праоца" Аврама. Ове религије чине велику групу која укључује јудаизам, хришћанство и ислам и чији је број следбеника негде око половине светско ...

                                               

Религија у Северној Македонији

У старом веку, на простору данашње Северне Македоније, су били поштовани грчки богови, вера Пелазга и старовековних Македонаца. Доласком под римску власт шири се римска религија. Ширењем хришћанства у Римском царству и хришћанство постепено долаз ...

                                               

Грађанска религија

Грађанска религија или цивилна религија у најширем смислу означава" истинско прихватање универзалне и трансцендентне реалности "као саставног дела живог политичког искуства заједнице. Религија која испуњава политички живот не припада ни једној зв ...

                                               

Етничка религија

Етничка религија у религијским студијама јесте религија или вјеровање повезано са одређеном етничком групом. Етничке религије се често разликују од универзалних религија, као што су хришћанство или ислам, које нису ограничене по етничком, национа ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →